New Collection / Il·lusió
New Collection / Il·lusió
New Collection / Il·lusió
New Collection / Il·lusió
New Collection / Il·lusió
New Collection / Il·lusió
New Collection / Il·lusió

New Collection / Il·lusió

Regular price €110

"Il·lusió compila una selecció de dibuixos entorn de comportaments humans associats al llenguatge i la comunicació, els intents fallits, els murs invisibles i les cadenes de significat. El traç brut i alhora delicat d’Andrea Gómez ens parla d’amor i poder, de les tremolors i les distorsions, inconscients o voluntàries, que minimitzen o amplien l’abast d’allò que expliquem. A la manera de gestos simples però incomplets, una sèrie de paraules i frases, símbols i codis apareixen com signes fragmentaris".

Joana Hurtado

90 x 90 cm
100% Silk
Hand rolled hem

New Collection / Il·lusió
New Collection / Il·lusió
New Collection / Il·lusió
New Collection / Il·lusió
New Collection / Il·lusió